Subit, zwany również lepikiem, to materiał, który był często używany do mocowania parkietu w starszych budynkach. Choć wydaje się być trwały i praktyczny, istnieje wiele powodów, dla których subit/lepik jest szkodliwy dla zdrowia i dlaczego zaleca się jego usunięcie, szczególnie w przypadku starych parkietów. W tym artykule omówimy główne zagrożenia związane z tym materiałem i dlaczego warto rozważyć jego eliminację w zamian za nowe rozwiązania podłogowe.

1. Obecność azbestu: Jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z lepikiem jest to, że wiele starszych budynków używało lepiku zawierającego azbest. Azbest to niebezpieczny karcinogen, który został zidentyfikowany jako przyczyna wielu poważnych chorób, w tym raka płuc i mezotelioma. Usuwanie lepiku zawierającego azbest jest nie tylko trudne, ale także stanowi ogromne ryzyko dla zdrowia, ponieważ może prowadzić do uwolnienia szkodliwych włókien azbestowych.
2. Emisja szkodliwych substancji: Lepik, zwłaszcza ten używany w starszych budynkach, może zawierać szkodliwe substancje chemiczne, takie jak rozpuszczalniki i lotne związki organiczne. Te substancje mogą emitować toksyczne opary, które mogą powodować podrażnienie dróg oddechowych, bóle głowy, nudności i inne objawy zdrowotne.
3. Problemy z alergenami: Usunięcie lepiku może wywołać pylenie i emitowanie alergenów, które mogą spowodować reakcje alergiczne u osób wrażliwych. To może prowadzić do astmy, alergii i innych problemów z układem oddechowym.
4. Zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego: Starszy lepik może być trudny do utrzymania w czystości i może stanowić źródło zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego. Pyłki, kurz i chemikalia emitowane z lepiku mogą obniżać jakość powietrza w pomieszczeniach i wpływać na zdrowie mieszkańców.

W związku z powyższymi zagrożeniami, usunięcie subitu/lepiku z istniejącego parkietu jest konieczne, szczególnie jeśli istnieją dowody na obecność azbestu lub innych szkodliwych substancji. Usunięcie lepiku powinno być przeprowadzane przez profesjonalne firmy specjalizujące się w usuwaniu materiałów niebezpiecznych, które stosują odpowiednie środki ochrony i techniki, aby minimalizować ryzyko ekspozycji na szkodliwe substancje. Po usunięciu lepiku warto rozważyć zainstalowanie nowego podłogowego materiału, który nie niesie ze sobą zagrożeń dla zdrowia i może zapewnić atrakcyjną i trwałą powierzchnię podłogi. Ostatecznie, zdrowie mieszkańców i użytkowników budynku powinno być najważniejszym aspektem, który należy wziąć pod uwagę przy takich decyzjach.