Blog

Zagrożenie pod podłogą
Blog

Zagrożenie pod podłogą

Zerwałeś parkiet, a pod spodem gruba warstwa czarnego lepiku? To subit – rodzaj lepiszcza smołowego wytwarzanego w poprzednim wieku i używanego jako klej do podłóg. Swoją popularność zawdzięczał niskim kosztom produkcji, szybkości wytwarzania i względnie wysokiej trwałości. Czytaj więcej